Mikročip, jako trvalá forma identifikace psa, má bezesporu mnoho výhod. V současné době se média spíše věnují výhodám a nutnosti domácí mazlíčky čipovat. O tom, zda s problematikou čipování souvisí i nějaké nevýhody, se mnoho nemluví. Zkusme se tedy na tuto problematiku podívat i jinou optikou a posoudit, zda jsou nějaké nevýhody čipování psů a pokud ano, jak se na ně připravit. 

Nevýhody čipování psů

Při zkoumání nevýhod jsme prošli celou řadu odborných článků i dostupných informací v tuzemsku i zahraničí. V České republice se tématu čipování psů věnoval např. Prof. MVDr. Miroslav Svoboda ve svém posudku zpracovaném pro Komoru veterinárních lékařů ČR. 

  • Migrace čipu

Ve vzácných případech se může čip uvolnit ze svého původního místa a migrovat po těle. Pohyb čipu nemůže Vašeho psa na zdraví nijak ohrozit. Čip je malý a jeho obal je vyrobený z biokompatibliního materiálu. Proč tedy může být migrace čipu problémem? Veterinář čip aplikuje vždy na stejné místo – tedy na levou stranu krku. Při odchytu zatoulaného psa se rovněž v tomto místě pes na přítomnost čipu skenuje. Pokud však čip migruje po těle, je identifikace zvířete obtížná. Tento problém se týká především nekvalitních čipů, které nemají bezpečnostní pojistku proti pohybu. Máte-li strach z případné migrace, zajímejte se o to, jaký čip bude Vašemu mazlíčkovi aplikován.

  • Registrace čipu

Čip sám o sobě nese pouze číselný kód, nikoliv informace o majiteli psa. Proto je mikročipování psa pouze prvním krokem. Následně se čip musí zaregistrovat do některého z registru čipů a propojit čip s kontaktními údaji. Jedině tak je možné dohledat majitele čipovaného zvířete. Nejvíce diskutovaným tématem směrem k povinnému čipování psů je právě zápis do registru čipovaných zvířat. Čipování je sice povinné, nicméně registrace povinná není. Ve výsledku tak majitel může nechat psa očipovat, ale zapsat do databáze ho nemusí. Tím se zákon stává značně bezzubým a neúčelným. Na druhou stranu, všem majitelům jde jistě především o bezpečnost jejich psa a o to, aby se k nim v případě ztráty vrátil zpět. To docílí registrací čipu do některé z databází čipovaných psů. Výhodou je, zvolí-li takovou, která má mezinárodní přesah a je možné do ní zaregistrovat i více identifikačních znaků zvířete. 

  • Aktualizace údajů

V útulcích se bohužel často setkávají i s opačným případem, kdy je pes řádně očipován, zaregistrován, ale kontaktní informace nejsou aktuální. Při stěhování, změně telefonu či emailu, je potřeba myslet na to, že tyto údaje musíte změnit i v databázi, kde je zvíře registrováno. Je doporučeno, aby majitelé jednou za rok zkontrolovali, zda jsou zadané údaje aktuální. 

  • Omezené možnosti skenování čipu

Mikročip je možné načíst pouze speciální čtečkou čipů, kterou disponují ve většině případů pouze veterináři, policie a útulky. Nálezce se číslo čipu nedozví a musí psa tak jako tak odevzdat do rukou policie. Pro psa se tak cesta domů stává zdlouhavější a náročnější. 

Jak mohu zkontrolovat čip svého psa?

Nevíte, zda je Váš pes již čipovaný nebo neznáte číslo čipu? Není nic snadnějšího než požádat o kontrolu svého veterináře. Veterináři jsou vybavení čtečkami, které dokáží naskenovat čipy různých typů a značek. Kontrola čipu by se v každém případě měla stát Vaší rutinou při preventivní prohlídce. Správně fungující čip je zárukou šťastného shledání s Vaším mazlíčkem v případě jeho ztráty.