dog 5175652 1920 uai

Nevýhody čipování psů

Mikročip, jako trvalá forma identifikace psa, má bezesporu mnoho výhod. V současné době se média spíše věnují výhodám a nutnosti domácí mazlíčky čipovat. O tom, zda s problematikou čipování souvisí i nějaké nevýhody, se mnoho nemluví. Zkusme se tedy na tuto problematiku podívat i jinou optikou a posoudit, zda jsou nějaké nevýhody čipování psů a pokud ano, jak se na ně připravit. 

Nevýhody čipování psů

Při zkoumání nevýhod jsme prošli celou řadu odborných článků i dostupných informací v tuzemsku i zahraničí. V České republice se tématu čipování psů věnoval např. Prof. MVDr. Miroslav Svoboda ve svém posudku zpracovaném pro Komoru veterinárních lékařů ČR. 

 • Migrace čipu

Ve vzácných případech se může čip uvolnit ze svého původního místa a migrovat po těle. Pohyb čipu nemůže Vašeho psa na zdraví nijak ohrozit. Čip je malý a jeho obal je vyrobený z biokompatibliního materiálu. Proč tedy může být migrace čipu problémem? Veterinář čip aplikuje vždy na stejné místo - tedy na levou stranu krku. Při odchytu zatoulaného psa se rovněž v tomto místě pes na přítomnost čipu skenuje. Pokud však čip migruje po těle, je identifikace zvířete obtížná. Tento problém se týká především nekvalitních čipů, které nemají bezpečnostní pojistku proti pohybu. Máte-li strach z případné migrace, zajímejte se o to, jaký čip bude Vašemu mazlíčkovi aplikován.

 • Registrace čipu

Čip sám o sobě nese pouze číselný kód, nikoliv informace o majiteli psa. Proto je mikročipování psa pouze prvním krokem. Následně se čip musí zaregistrovat do některého z registru čipů a propojit čip s kontaktními údaji. Jedině tak je možné dohledat majitele čipovaného zvířete. Nejvíce diskutovaným tématem směrem k povinnému čipování psů je právě zápis do registru čipovaných zvířat. Čipování je sice povinné, nicméně registrace povinná není. Ve výsledku tak majitel může nechat psa očipovat, ale zapsat do databáze ho nemusí. Tím se zákon stává značně bezzubým a neúčelným. Na druhou stranu, všem majitelům jde jistě především o bezpečnost jejich psa a o to, aby se k nim v případě ztráty vrátil zpět. To docílí registrací čipu do některé z databází čipovaných psů. Výhodou je, zvolí-li takovou, která má mezinárodní přesah a je možné do ní zaregistrovat i více identifikačních znaků zvířete. 

 • Aktualizace údajů

V útulcích se bohužel často setkávají i s opačným případem, kdy je pes řádně očipován, zaregistrován, ale kontaktní informace nejsou aktuální. Při stěhování, změně telefonu či emailu, je potřeba myslet na to, že tyto údaje musíte změnit i v databázi, kde je zvíře registrováno. Je doporučeno, aby majitelé jednou za rok zkontrolovali, zda jsou zadané údaje aktuální. 

 • Omezené možnosti skenování čipu

Mikročip je možné načíst pouze speciální čtečkou čipů, kterou disponují ve většině případů pouze veterináři, policie a útulky. Nálezce se číslo čipu nedozví a musí psa tak jako tak odevzdat do rukou policie. Pro psa se tak cesta domů stává zdlouhavější a náročnější. 

Jak mohu zkontrolovat čip svého psa?

Nevíte, zda je Váš pes již čipovaný nebo neznáte číslo čipu? Není nic snadnějšího než požádat o kontrolu svého veterináře. Veterináři jsou vybavení čtečkami, které dokáží naskenovat čipy různých typů a značek. Kontrola čipu by se v každém případě měla stát Vaší rutinou při preventivní prohlídce. Správně fungující čip je zárukou šťastného shledání s Vaším mazlíčkem v případě jeho ztráty.


co je to mirkočip a jak funguje

Co je to mikročip a jak funguje?

Čipování psů a koček se stalo novým standardem i nutností. Od roku 2020 totiž pro majitele psů platí povinnost mít psa označeného čipem. V našem článku zjistíte, co to vlastně čip je, jak funguje, zda jsou k němu nějaké alternativy a jak je to povinným čipováním. 

Co je to mikročip?  

Mikročip je malý počítačový čip zhruba velikosti zrnka rýže, který obsahuje unikátní identifikační číslo jedinečné pro Vašeho psa.

Jak mikročip funguje? 

Mikročip se pomocí speciální jehly aplikuje pod kůži Vašeho psa, obvykle mezi lopatky nebo na levou stranu krku. Unikátní číslo majitel psa poté registruje v databázi, kam rovněž uvede své kontaktní údaje. Čip lze skenovat pomocí speciálního skeneru a zobrazit tak jeho číslo. V databázi čipovaných psů pak pomocí tohoto identifikačního čísla lze dohledat majitele psa. 

Alternativy k čipování

Mikročipy jsou nejúčinnější formou trvalé identifikace zvířete. U psů jsou navíc povinné, avšak v případě, že je pes tetovaný před rokem 2011 a jeho tetování je dobře viditelné, čipovaný být nemusí. Níže zmíněné body nejsou alternativou k čipování na úrovni zákona, nicméně jsou vhodným doplňkem:

 • Psí známka

Spolehlivou a oblíbenou metodou je označení obojku kovovou známkou s vyrytým jménem a kontaktními údaji majitele. Je to rychlá forma identifikace, ke které má přístup každý, kdo najde zaběhnutého mazlíčka. Může tedy rychle najít přímý kontakt na majitele, což nese své výhody, ale i nevýhody směrem k volně přístupným kontaktním údajům. 

 • Psí známka s mikročipem

Taková známka má téměř stejné výhody jako mikročip s tím rozdílem, že uvnitř známky je jiný druh čipu. Zpravidla se jedná o NFC čip, který je čitelný pomocí většiny mobilních telefonů. Tento druh známky kombinuje výhody čipu a rychlé identifikace pomocí kovových známek. Je-li zvíře očipované, je možné jeho čip načíst pouze pomocí speciálního skeneru, kterým disponují veterináři, policie či útulky. Ve výsledku to tedy znamená značné zpoždění mezi nalezením zvířete a kontaktováním jeho majitele. Oproti tomu číslo NFC čipu lze zobrazit přímo v mobilním telefonu, zadat ho do databáze a kontakt s majitelem proběhne přes zašifrovaný formulář. Cesta domů je tak rychlejší a efektivnější. 

 • Tetování

Tetování psů jako způsob trvalé identifikace bylo využíváno ještě před příchodem mikročipů na trh. Tetování se umísťovalo do ucha nebo na vnitřní stranu zadní nohy. Bylo důležité zejména pro štěňata s průkazem původu kvůli jejich identifikaci v plemenných knihách. Čipování je oproti tetování mnohem rychlejší i méně bolestivou variantou trvalé identifikace a od tetování se tak z logických důvodů postupně upouští. 

Je čipování povinné? 

V České republice je čipování psů s účinností od roku 2020 povinné. Pokud pes není očipovaný, jeho majiteli hrozí pokuta až dvacet tisíc korun. Ačkoliv ne všechny státy na světě čipování psů vyžadují zákonem, plošné čipování zvířat se stává celosvětovým trendem. 


dog 1912874 1920 uai

Kde nechat očipovat psa?

Zákon upravuje i to, kdo aplikaci čipu provádí. 

Veterináři

Čipování je zákonem svěřeno výhradně do rukou osob s odbornou způsobilostí - tedy veterinářům. Je to běžný zákrok, na který jsou všichni veterináři připraveni. Souběžně je zavedeno, že pokud není pes očipován, není platné ani jeho očkování proti vzteklině. Tím je docíleno toho, že při nejbližším očkování na vzteklinu bude pes zároveň i očipován. 

Chovatel

V případě, že si kupujete psa s průkazem původu, povinnost očipovat psa přechází na chovatele. Ten je povinen označit štěně čipem ještě předtím, než od něj odchází do nové rodiny. Číslo čipu má štěně zároveň uvedené v PP i europasu. I v případě chovatelů aplikaci čipu provádí výhradně veterinární lékař, nikoliv chovatel sám, a to zpravidla při prvním očkování štěňat a preventivní prohlídce.


co dělat při ztrátě psa

Co dělat při ztrátě psa

Když se Vám ztratí pes, jedná se vždy o traumatizující zážitek. Pro mnohé z nás je to nejen čtyřnohý kamarád, ale rovnocenný člen rodiny. 

Pokud se Vám pes zaběhne, doporučuje se na místě chvíli setrvat, aby měl šanci Vás najít. Psi se dost často zatoulají v zápalu hry a pak se vrátí na původní místo. Volejte na psa jménem, ptejte se kolemjdoucích, zda ho neviděli v okolí. Je-li vás na místě více, rozdělte se s tím, že na místě ztráty vždy někdo zůstane. V případě, že do hodiny psa nenajdete, přistupte k následujícím krokům:

Kontaktujte policii, veterináře, útulky a odchytové služby

Ztrátu psa neprodleně oznamte na Městské policii. Spojte se také se všemi veterináři a útulky v okolí 100 km a předejte jim informace o svém psovi, včetně čísla čipu. V případě nálezu psa jim tak ušetříte čas, který by strávili hledáním čísla čipu v databázi. 

Registrace čipu a kontrola údajů

Je čip Vašeho psa registrovaný v některé z dostupných databází? Pokud ne, okamžitě to udělejte! Skenování na přítomnost čipu je vždy prvním krokem v případě, že se pes dostane na policii, do útulku či k veterináři. A pokud čip již máte registrovaný, zkontrolujte, že zadané kontaktní údaje jsou aktuální. 

Vyvěste letáky

Připravte letáky s fotkou a popisem Vašeho psa a umístěte je na dobře viditelných místech. Nezapomeňte uvést veškeré podrobnosti a kontaktní údaje! Letáky přineste i do čekáren veterinářů. Nezapomeňte, že většina pejskařů zpozorní, když vidí psa bez doprovodu, odchytne ho a aktivně hledá majitele. 

Obraťte se na sociální sítě

Vložte příspěvek do skupin ve vašem městě a regionu a přidejte co nejvíce fotek a informací. Požádejte ostatní o sdílení Vašeho obsahu. Je pravděpodobné, že nálezce bude požadovat důkaz, že pes je opravdu Váš. V takovém případě skvěle poslouží registrace v databázi čipovaných zvířat, která jasně dokládá, kdo je majitelem zvířete. 

Obejděte sousedy v okolí

Ptejte se lidí v okolí, zda neviděli Vašeho psa. Často psa na ulici odchytí dobrý samaritán a vezme si ho domů, zatímco se snaží dohledat majitele. 

V případě, že se pes najde, nezapomeňte odstranit letáky a na sítích, kde jste sdíleli své příspěvky o ztrátě psa, informujte o jeho nálezu. Ostatní se s Vámi budou nejen radovat, ale zároveň budou vědět, že pejsek je již doma a nemusí ho hledat. 

Bylo-li Vaše pátrání prozatím neúspěšné, udržujte aktuální informace relevantní pro jeho nález. Například byl-li někde spatřen, případě lokalita, kde by se mohl pohybovat. Najděte všechny weby, kde se zveřejňují ztracení psi a umístěte tam svůj příspěvek. Jsou známy případy, kdy se pes pohyboval v terénu i několik měsíců, než se ho podařilo odchytit a vrátit majiteli. 


Side Effects of Microchips in Dogs

Nežádoucí účinky čipování

Jednou z nejčastějších obav majitelů psů je možná nežádoucí reakce po čipování. K té dochází ve velmi vzácných případech. Jaké jsou tedy mýty a fakta ohledně zdravotních rizik spojených s čipováním?

Vedlejší účinky se mohou objevit stejně tak jako u jiného zákroku. Ale u mikročipování jsou extrémně vzácné. Svědčí o tom i studie Britské Veterinární Asociace, která z více než 4 milionů čipovaných zvířat zaznamenala pouhých 391 případů s nežádoucí reakcí na mikročipování. 

Mezi nežádoucí účinky čipování nejčastěji patří:

 • Bolest

Bolest spojená s čipováním je opravdu minimální a není považována za horší než běžné očkování nebo odběr krve. K minimalizaci bolesti u extrémně citlivých zvířat lze použít lokální anestetikum nebo provést aplikaci čipu, když je pes již v anestezii, například při operaci či kastraci.

 • Migrace mikročipu

Nejčastěji hlášeným vedlejším účinkem čipování je migrace čipu. Tedy situace, kdy nedojde k dostatečné fixaci čipu v podkoží a ten pak může putovat po těle - například směrem k noze či do zadní části těla. 

 • Ztráta chlupů

Ve vzácných případech byla hlášena dočasná ztráta chlupů v místě vpichu.

 • Infekce

K infekci může dojít úplně stejně jako u jiných invazivních postupů, kdy dochází k narušení kůže. Čipování ve sterilním prostředí se všemi nezbytnými opatřeními však toto riziko minimalizuje. Jak uvádí Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. ve svém posudku k čipování zvířat zpracovaném pro Komoru veterinárních lékařů České republiky : “Pokud je čip aplikován v souladu se správnou veterinární praxí, tj. provádí se kvalifikovaným odborníkem čipem, který je určen pro zvířata, jsou dodrženy zásady asepse, kůže není vícenásobně perforována, je dodrženo místo aplikace, nejsou významně poškozeny okolní tkáně a čipované zvíře je zdravé, vážnější zdravotní poškození nehrozí.” Právě z důvodu dodržení správného způsobu aplikace, jež bude v souladu s veterinární praxí, zákon svěřil aplikaci čipu výhradně do rukou odborných veterinárních lékařů.  

 • Otok

V souvislosti s porušením kůže vpichem může dojít k mírnému otoku v místě vpichu. Pokud k otoku dojde, je vhodné místo zchladit například studeným obkladem nebo chladícím polštářkem. 

 • Selhání mikročipu

Selhání mikročipu je vzácné, ale v ojedinělých případech může nastat problém s jeho skenováním. Proto je důležité pravidelně kontrolovat mikročip vašeho psa, abyste se ujistili, že je stále v detekovatelném stavu. Pokaždé, když se svým psem navštívíte veterináře, požádejte ho kontrolu čipu. 

 • Tvorba nádoru

Podle AVMA (Americké asociace veterinárních lékařů) byly hlášeny nádory pouze u dvou koček a dvou psů s potenciální vazbou na aplikaci mikročipu. Celá studie v anglickém jazyce je k dispozici zde

Je čipování pro mého psa bezpečné?

I přesto, že se mohou ojediněle objevit nežádoucí účinky, je důležité si uvědomit, že tyto  případy jsou extrémně vzácné - méně než 0,01%. Mikročipování je proto bezpečný a nejméně invazivní způsob, jak poskytnout vašemu psovi trvalou formu identifikace.


Kolik stojí povinné čipování psa

Kolik stojí povinné čipování psa

Cena za čipování psa

Cena za čipování psa se pohybuje řádově kolem 500 Kč. Závisí na ceně čipu, který používá zvolený veterinář a smluvní ceně za aplikaci. Při našem průzkumu jsme se většinou setkali s cenami, které byly v rozmezí od 350 do 600 Kč. Pořizovací cena čipu se pohybuje mezi 150 až 450 Kč, zbytek tvoří cena za aplikaci. Na klinikách většinou uvádějí cenu jako celek, popřípadě nabízejí i zvýhodněnou nabídku s registrací zahrnutou v ceně čipu. 

Čemu věnovat pozornost při výběru čipu

Ještě než necháte svého psa očipovat, informujte se u veterináře, jaké mikročipy používá a od jakých výrobců. Někteří veterináři nabízejí i více variant čipů v různých cenách. V každém případě je důležité, aby vybraný čip byl kompatibilní s mezinárodní normou ISO 11784/11785 a ve svém číselném kódu by měl obsahovat zemi původu zvířete. Pro ČR je to kód 203. Proč byste měli vybírat čipy, které jsou v souladu s mezinárodní normou? Pokud čip neodpovídá ISO normě, vystavujete se riziku, že běžné čtečky čipů s daným čipem budou mít problém a nebudou ho schopné načíst. V dnešní době se většina čteček vyrábí rovněž v souladu s ISO normami a dokáží načíst všechny čipy, které jsou v souladu s touto normou vyrobené. Na trhu se lze setkat i s univerzálními čtečkami, které dokáží naskenovat jak ISO čipy, tak i jiné čipy. Tyto čtečky jsou však dražší a nejsou tak frekventované. Pokud je tedy pes označen ne-ISO čipem, může být problém s jeho dohledáním. Za zmínku stojí i fakt, že při cestování se psem za hranice je majitel povinen v případě ne-ISO čipu prokázat při kontrole, že je pes opravdu čipovaný. V takovém případě byste s sebou museli vzít i čtečku, která čip Vašeho psa dokáže naskenovat. 

Registrační poplatky

Aplikace čipu je první krok, při kterém je zvíře označeno. Čip v sobě nese unikátní kód. Bezprostředně po očipování dostanete od veterináře několik samolepek s číslem čipu. Jedna je vlepena do očkovacího průkazu zvířete a další máte volně k dispozici. U papírových psů se pak vlepuje číslo i do průkazu původu. Čip v sobě nese pouze číselný kód a neobsahuje žádné informace o majiteli psa. Proto je v druhém kroku nutné čip zaregistrovat v některé z databází čipovaných zvířat. V databázi k číslu čipu připojíte své kontaktní informace i údaje o svém psovi. Na českém trhu můžete vybírat z několika databází. Cena za registraci je buď zahrnuta v ceně čipu nebo se pohybuje řádově do 500 Kč. Jedná se o jednorázový poplatek a členství není nutné obnovovat. Je dobré vybrat takový registr čipovaných psů, který má mezinárodní dosah a zároveň doporučujeme si zkontrolovat, zda není nutné platit za aktualizaci údajů (např. změna adresy či telefonního čísla).

Jsou s čipy spojené každoroční poplatky?

Platba za aplikaci čipu i za jeho registraci do databáze je jednorázová. Žádné další poplatky nemusíte očekávat. Jak již ale bylo zmíněno v předchozím bodě, některé databáze si účtují poplatky za přidružené služby, jako je např. změna kontaktních údajů. Máte-li doma více čipovaných zvířat, zpravidla budete muset registrovat každé zvlášť. Naše databáze v rámci jednoho registračního poplatku čipovaných psů dokáže zaregistrovat až pět psů k jednomu majiteli. Registrační poplatek se tak rozloží mezi více psů a vychází mnohem levněji než v jiných databázích. Výhodou je i správa všech čipů pod jedním profilem.


What Do you Do if you Find a Lost Pet?

Co dělat při nálezu psa

Našli jste zatoulaného psa a nevíte, co s ním? Je několik věcí, které pro něj a jeho páníčka můžete udělat.

Psí známka

Nejprve se podívejte na obojek, zda není označený psí známkou, gravírovaným štítkem či kapslí s kontaktními údaji. Pokud je pes ochotný a nebojí se Vašeho dotyku, můžete se opatrně podívat i do ucha či na břicho, zda nemá pes tetování.

Kontrola čipu 

Pokud na obojku nenaleznete žádné identifikační údaje, a ani pes není označený tetováním, vezměte ho k nejbližšímu veterináři, který speciální čtečkou zjistí, zda má mikročip. Skenování udělá každý veterinář zdarma a rád. Se zjištěným číslem čipu pak můžete prohledat databáze, zda je pes registrovaný a dostat se tak ke kontaktním údajům na jeho majitele. 

Sdílejte informace o nálezu na sociálních sítích

Psa vyfoťte a nasdílejte jeho fotografie s informacemi o jeho nálezu na sociální sítě a weby, kam se hlásí nalezená a ztracená zvířata. Požádejte o sdílení obsahu mezi svými známými. Nezapomeňte uvést své kontaktní údaje!

Kontaktujte útulek, odchytové služby a policii

Majitelé ztracených zvířat se většinou v první řadě obracejí na útulky a policii. Nezapomeňte na těchto místech informovat o nálezu a zanechat své kontaktní údaje. 

Žádejte důkaz vlastnictví

Jakmile se najde majitel psa, nespokojte se s tím, že se k psovi má a pes k němu. Požádejte o důkaz, že je pes skutečně jeho. Například fotografie, na kterých jsou spolu, očkovací průkaz nebo jednoduše výpis z registru mikročipovaných psů, kde je uveden majitel, který zaregistroval zvíře s daným čipem. Může se to zdát jako zbytečný krok, ale bohužel jsou i případy, kdy nálezce v dobré víře předal psa zloději.


leo rivas 537978 unsplash scaled e1612352151377 uai

Výhody čipování psů

S čipováním je spojené mnohem více benefitů než je splnění povinnosti dané zákonem. Pojďme se na některé z nich podívat.

Psí známka, kterou neztratíte

Aplikace čipu představuje trvalou formu identifikace zvířete. Životnost čipu je uváděna zhruba v délce 20-25 let. Populární a hojně využívané psí známky jsou velmi rychlou formou identifikace psa. Nicméně obojek pes může ztratit a v takovém případě je známka k ničemu. Čip je neoddělitelnou částí zvířete a je tedy možné ho identifikovat kdykoliv a kdekoliv. 

Humánní forma identifikace

Jako starší forma identifikace se dříve používalo tetování. Z pohledu zákona však platí, že jako zákonem uznanou formu identifikace jej lze uznat pouze v případě, že byl pes tetován před rokem 2011 a za předpokladu, že je tetování dobře čitelné. Ve srovnání s bolestivostí tetování a jeho časovou náročností, je čipování bezesporu humánnější formou identifikace. 

Vyšší šance na shledání

Psi, kteří jsou čipovaní mají mnohem vyšší šanci, že se v případě ztráty znovu shledají se svojí rodinou. Ze světa jsou známé příběhy, kdy i psi, kteří se ztratili před několika lety a v jiném místě nakonec díky čipu našli svoji cestu domů. 

Prokázání vlastnictví v případě krádeže

Vzhledem k tomu, že čip je vázaný na majitele psa, je tak spolehlivým důkazem vlastnictví psa v případě jeho odcizení. Je běžnou praxí, že každý veterinář při převzetí psa do péče skenuje psa, zda je označený čipem. Díky čipu se již mnoho odcizených psů vrátilo pravým majitelům.

Bez nutnosti výměny

Mikročip je permanentí forma identifikace a s jeho životností 20-25 let je dostatečná na to, aby pokryla celý život psa. Nicméně je vhodné čip kontrolně naskenovat během pravidelných prohlídek u veterináře a ověřit tak, že je na svém místě a že je čitelný.


dog 3071334 1920 uai

Je čipování bolestivé?

Jedním z velkých benefitů čipování je fakt, že zvíře je trvale označeno a v případě jeho ztráty je tak vrácení jeho majiteli efektivnější a rychlejší. Zároveň je to i účinná forma identifikace kradených zvířat. Někteří majitelé psů se obávají bolestivosti procedury. Jak mikročipování probíhá a je bolestivé? 

Jak probíhá čipování psa?

Mikročip je velký zhruba jako zrnko rýže. Je aplikován pomocí speciální široké jehly pod kůži. Veterinář uchopí volnou kůži v oblasti levé strany krku, vpíchne jehlu pod kůži a vytlačí čip. V podstatě celá procedura vypadá jako běžné očkování. Čipování provádí výhradně veterináři. Po očipování veterinář zkontroluje pomocí speciální čtečky, zda je čip čitelný a funguje. Zkontrolujte si, že je číslo na displeji shodné s číslem na kontrolním štítku, který po čipování dostanete. 

Je čipování bolestivé?

Pro psa je čipování naprosto stejné jako očkování nebo náběry krve. Je zpravidla i méně bolestivé, protože vpich se provádí pouze pod kůži, nikoliv do svalu a do místa není vtlačována očkovací látka, která může pálit nebo tlačit. Čipování probíhá bez lokální anestezie, je rychlé a minimálně bolestivé. Čipování se může případně sloučit s jiným zákrokem, který vyžaduje anestezii - jako například kastrace, čištění zubů atd. 

Kdy čipovat štěně?

Mnoho veterinářů doporučuje počkat do osmi týdnů věku, ale načipovat lze štěně již v šesti týdnech. V každém případě je nutné, aby štěňata byla označena čipem nejpozději při prvním očkování proti vzteklině. V případě, že si štěně kupujete od chovatele a má PP, je povinností chovatele štěně označit ještě před prodejem. Číslo čipu má pak štěně uvedeno přímo v PP.


Jak zaregistrovat čip

Jak zaregistrovat čip

Registrací čipu do jedné z databází úspěšně zakončíte proces čipování psa. Tento krok sice ze zákona povinný není, ale pro úspěšné dohledání nalezeného zvířete je zcela klíčový. Někteří odpůrci čipování sice splní svoji povinnost očipovat, ale psa nezaregistrují. Mají strach z dodatečných poplatků, které k čipování ještě musí zaplatit. Tato obava je zcela zbytečná, protože na trhu jsou všechny možnosti zápisu - zdarma i za drobný poplatek. Liší se v přidané hodnotě a servisu, který k registraci nabízí. Níže naleznete informace k tomu, kam zaregistrovat očipovaného psa a jak postupovat.

Jak tedy zaregistrovat čip?

K registraci čipu do zvolené databáze potřebujete znát číslo čipu Vašeho psa. Standardně Vám po registraci veterinář předá několik samolepek s číslem aplikovaného čipu. Zároveň Vám jednu nalepí i do očkovacího průkazu. Co ale dělat, pokud nevíte, zda má pes čip nebo byl čipován již před dlouhou dobou? Jak zjistit číslo čipu můžete nalézt níže v tomto článku. 

K zápisu do registru čipovaných zvířat potřebujete kód čipu a Vaše kontaktní údaje - jméno, adresu, email, telefon. A to je vše. Celý proces je rychlý a jednoduchý. Mikročip má zpravidla 15 číslic. Na trhu jsou i čipy s desetimístným kódem. Ty jsou zpravidla staršího typu a fungují na jiné frekvenci. Pokud je Váš pes očipovaný takovým typem čipu, je možné, že některé čtečky ho nedokáží přečíst. Raději nechte čip Vašeho psa při další návštěvě veterináře zkontrolovat.

Kdo má přístup ke kontaktním údajům?

Vaše kontakty jsou uloženy v databázi. Při nalezení zvířete se v první řadě přistupuje ke kontrole, zda je čipované. Při naskenování čipu se ve čtečce zobrazí pouze číslo čipu. To je nutné přepsat do databáze, kde se zjistí, zda je zvíře registrované. Pomocí kontaktního formuláře se pak nálezce spojí přímo s majitelem psa nebo administrátorem databáze. Kontaktní údaje nejsou veřejně přístupné, vše probíhá zabezpečenou formou s maximální ochranou osobních údajů. 

Nevím, zda je můj čip již zaregistrován

Pokud si nejste jistí, zda je čip již zaregistrován nebo jste ho registrovali před dlouhou dobou, požádejte svého veterináře o kontrolu čísla čipu. Následně ho zadejte do databází dostupných v České republice. Touto kontrolou zjistíte, zda je či není registrován a případně u jaké databáze. Pak stačí pouze vykomunikovat přístup ke svému účtu, ať už pomocí volby zapomenuté heslo nebo přes administrátora stránek. 

V registru je čip registrován na předchozího majitele

Tato situace může nastat, přebíráte-li péči o psa po předchozím majiteli, máte psa z útulku nebo kupujete-li si odrostlé štěně. Při změně majitele z jakéhokoliv důvodu je nutné aktualizovat údaje v databázi. Tuto změnu musí provést předchozí majitel u databáze, kde je zvíře registrováno.