Zákon upravuje i to, kdo aplikaci čipu provádí. 

Veterináři

Čipování je zákonem svěřeno výhradně do rukou osob s odbornou způsobilostí – tedy veterinářům. Je to běžný zákrok, na který jsou všichni veterináři připraveni. Souběžně je zavedeno, že pokud není pes očipován, není platné ani jeho očkování proti vzteklině. Tím je docíleno toho, že při nejbližším očkování na vzteklinu bude pes zároveň i očipován. 

Chovatel

V případě, že si kupujete psa s průkazem původu, povinnost očipovat psa přechází na chovatele. Ten je povinen označit štěně čipem ještě předtím, než od něj odchází do nové rodiny. Číslo čipu má štěně zároveň uvedené v PP i europasu. I v případě chovatelů aplikaci čipu provádí výhradně veterinární lékař, nikoliv chovatel sám, a to zpravidla při prvním očkování štěňat a preventivní prohlídce.