Cena za čipování psa

Cena za čipování psa se pohybuje řádově kolem 500 Kč. Závisí na ceně čipu, který používá zvolený veterinář a smluvní ceně za aplikaci. Při našem průzkumu jsme se většinou setkali s cenami, které byly v rozmezí od 350 do 600 Kč. Pořizovací cena čipu se pohybuje mezi 150 až 450 Kč, zbytek tvoří cena za aplikaci. Na klinikách většinou uvádějí cenu jako celek, popřípadě nabízejí i zvýhodněnou nabídku s registrací zahrnutou v ceně čipu. 

Čemu věnovat pozornost při výběru čipu

Ještě než necháte svého psa očipovat, informujte se u veterináře, jaké mikročipy používá a od jakých výrobců. Někteří veterináři nabízejí i více variant čipů v různých cenách. V každém případě je důležité, aby vybraný čip byl kompatibilní s mezinárodní normou ISO 11784/11785 a ve svém číselném kódu by měl obsahovat zemi původu zvířete. Pro ČR je to kód 203. Proč byste měli vybírat čipy, které jsou v souladu s mezinárodní normou? Pokud čip neodpovídá ISO normě, vystavujete se riziku, že běžné čtečky čipů s daným čipem budou mít problém a nebudou ho schopné načíst. V dnešní době se většina čteček vyrábí rovněž v souladu s ISO normami a dokáží načíst všechny čipy, které jsou v souladu s touto normou vyrobené. Na trhu se lze setkat i s univerzálními čtečkami, které dokáží naskenovat jak ISO čipy, tak i jiné čipy. Tyto čtečky jsou však dražší a nejsou tak frekventované. Pokud je tedy pes označen ne-ISO čipem, může být problém s jeho dohledáním. Za zmínku stojí i fakt, že při cestování se psem za hranice je majitel povinen v případě ne-ISO čipu prokázat při kontrole, že je pes opravdu čipovaný. V takovém případě byste s sebou museli vzít i čtečku, která čip Vašeho psa dokáže naskenovat. 

Registrační poplatky

Aplikace čipu je první krok, při kterém je zvíře označeno. Čip v sobě nese unikátní kód. Bezprostředně po očipování dostanete od veterináře několik samolepek s číslem čipu. Jedna je vlepena do očkovacího průkazu zvířete a další máte volně k dispozici. U papírových psů se pak vlepuje číslo i do průkazu původu. Čip v sobě nese pouze číselný kód a neobsahuje žádné informace o majiteli psa. Proto je v druhém kroku nutné čip zaregistrovat v některé z databází čipovaných zvířat. V databázi k číslu čipu připojíte své kontaktní informace i údaje o svém psovi. Na českém trhu můžete vybírat z několika databází. Cena za registraci je buď zahrnuta v ceně čipu nebo se pohybuje řádově do 500 Kč. Jedná se o jednorázový poplatek a členství není nutné obnovovat. Je dobré vybrat takový registr čipovaných psů, který má mezinárodní dosah a zároveň doporučujeme si zkontrolovat, zda není nutné platit za aktualizaci údajů (např. změna adresy či telefonního čísla).

Jsou s čipy spojené každoroční poplatky?

Platba za aplikaci čipu i za jeho registraci do databáze je jednorázová. Žádné další poplatky nemusíte očekávat. Jak již ale bylo zmíněno v předchozím bodě, některé databáze si účtují poplatky za přidružené služby, jako je např. změna kontaktních údajů. Máte-li doma více čipovaných zvířat, zpravidla budete muset registrovat každé zvlášť. Naše databáze v rámci jednoho registračního poplatku čipovaných psů dokáže zaregistrovat až pět psů k jednomu majiteli. Registrační poplatek se tak rozloží mezi více psů a vychází mnohem levněji než v jiných databázích. Výhodou je i správa všech čipů pod jedním profilem.