Jednou z nejčastějších obav majitelů psů je možná nežádoucí reakce po čipování. K té dochází ve velmi vzácných případech. Jaké jsou tedy mýty a fakta ohledně zdravotních rizik spojených s čipováním?

Vedlejší účinky se mohou objevit stejně tak jako u jiného zákroku. Ale u mikročipování jsou extrémně vzácné. Svědčí o tom i studie Britské Veterinární Asociace, která z více než 4 milionů čipovaných zvířat zaznamenala pouhých 391 případů s nežádoucí reakcí na mikročipování. 

Mezi nežádoucí účinky čipování nejčastěji patří:

  • Bolest

Bolest spojená s čipováním je opravdu minimální a není považována za horší než běžné očkování nebo odběr krve. K minimalizaci bolesti u extrémně citlivých zvířat lze použít lokální anestetikum nebo provést aplikaci čipu, když je pes již v anestezii, například při operaci či kastraci.

  • Migrace mikročipu

Nejčastěji hlášeným vedlejším účinkem čipování je migrace čipu. Tedy situace, kdy nedojde k dostatečné fixaci čipu v podkoží a ten pak může putovat po těle – například směrem k noze či do zadní části těla. 

  • Ztráta chlupů

Ve vzácných případech byla hlášena dočasná ztráta chlupů v místě vpichu.

  • Infekce

K infekci může dojít úplně stejně jako u jiných invazivních postupů, kdy dochází k narušení kůže. Čipování ve sterilním prostředí se všemi nezbytnými opatřeními však toto riziko minimalizuje. Jak uvádí Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. ve svém posudku k čipování zvířat zpracovaném pro Komoru veterinárních lékařů České republiky : “Pokud je čip aplikován v souladu se správnou veterinární praxí, tj. provádí se kvalifikovaným odborníkem čipem, který je určen pro zvířata, jsou dodrženy zásady asepse, kůže není vícenásobně perforována, je dodrženo místo aplikace, nejsou významně poškozeny okolní tkáně a čipované zvíře je zdravé, vážnější zdravotní poškození nehrozí.” Právě z důvodu dodržení správného způsobu aplikace, jež bude v souladu s veterinární praxí, zákon svěřil aplikaci čipu výhradně do rukou odborných veterinárních lékařů.  

  • Otok

V souvislosti s porušením kůže vpichem může dojít k mírnému otoku v místě vpichu. Pokud k otoku dojde, je vhodné místo zchladit například studeným obkladem nebo chladícím polštářkem. 

  • Selhání mikročipu

Selhání mikročipu je vzácné, ale v ojedinělých případech může nastat problém s jeho skenováním. Proto je důležité pravidelně kontrolovat mikročip vašeho psa, abyste se ujistili, že je stále v detekovatelném stavu. Pokaždé, když se svým psem navštívíte veterináře, požádejte ho kontrolu čipu. 

  • Tvorba nádoru

Podle AVMA (Americké asociace veterinárních lékařů) byly hlášeny nádory pouze u dvou koček a dvou psů s potenciální vazbou na aplikaci mikročipu. Celá studie v anglickém jazyce je k dispozici zde

Je čipování pro mého psa bezpečné?

I přesto, že se mohou ojediněle objevit nežádoucí účinky, je důležité si uvědomit, že tyto  případy jsou extrémně vzácné – méně než 0,01%. Mikročipování je proto bezpečný a nejméně invazivní způsob, jak poskytnout vašemu psovi trvalou formu identifikace.