S čipováním je spojené mnohem více benefitů než je splnění povinnosti dané zákonem. Pojďme se na některé z nich podívat.

Psí známka, kterou neztratíte

Aplikace čipu představuje trvalou formu identifikace zvířete. Životnost čipu je uváděna zhruba v délce 20-25 let. Populární a hojně využívané psí známky jsou velmi rychlou formou identifikace psa. Nicméně obojek pes může ztratit a v takovém případě je známka k ničemu. Čip je neoddělitelnou částí zvířete a je tedy možné ho identifikovat kdykoliv a kdekoliv. 

Humánní forma identifikace

Jako starší forma identifikace se dříve používalo tetování. Z pohledu zákona však platí, že jako zákonem uznanou formu identifikace jej lze uznat pouze v případě, že byl pes tetován před rokem 2011 a za předpokladu, že je tetování dobře čitelné. Ve srovnání s bolestivostí tetování a jeho časovou náročností, je čipování bezesporu humánnější formou identifikace. 

Vyšší šance na shledání

Psi, kteří jsou čipovaní mají mnohem vyšší šanci, že se v případě ztráty znovu shledají se svojí rodinou. Ze světa jsou známé příběhy, kdy i psi, kteří se ztratili před několika lety a v jiném místě nakonec díky čipu našli svoji cestu domů. 

Prokázání vlastnictví v případě krádeže

Vzhledem k tomu, že čip je vázaný na majitele psa, je tak spolehlivým důkazem vlastnictví psa v případě jeho odcizení. Je běžnou praxí, že každý veterinář při převzetí psa do péče skenuje psa, zda je označený čipem. Díky čipu se již mnoho odcizených psů vrátilo pravým majitelům.

Bez nutnosti výměny

Mikročip je permanentí forma identifikace a s jeho životností 20-25 let je dostatečná na to, aby pokryla celý život psa. Nicméně je vhodné čip kontrolně naskenovat během pravidelných prohlídek u veterináře a ověřit tak, že je na svém místě a že je čitelný.