Povinná registrace psů

Každý majitel psa v České republice je povinný označit svého psa mikročipem, a to v souladu s novelou veterinárního zákona č. č. 302/2017 Sb., která vstoupila v platnost 1.1.2020. Povinnost čipování psů se vztahuje na všechny psy – tedy starší i ty štěněcího věku. Každé štěně starší 3 měsíců musí být označeno čipem ještě před jeho odchodem k novému majiteli. 

Kam zaregistrovat čip psa?

Aby čipování psů mělo smysl, je nutné čip zaregistrovat v některé z dostupných databází. Teprve poté lze číslo čipu přiřadit ke konkrétnímu majiteli. V České republice existuje několik registrů, které jsou často pouze národního charakteru. 

Spory o významu zákonu o povinném očkování psů

Odpůrci zákona argumentují, že je značně bezzubý, a to právě kvůli tomu, že zákonem je sice dána povinnost označit psa čipem, nikoliv jeho registrace. V praxi tak zůstává mnoho očipovaných psů, avšak neregistrovaných v žádném z registrů. Dohledatelnost psa je tak nulová a zákon ztrácí jakýkoliv význam. Veterinární správa počítá se zavedením Centrální evidence psů (CEP), jež je ale podmíněna novelou zákona a měla být v platnosti od začátku roku 2022. Do této databáze by byla povinnost mikročip psa registrovat, a to veterinárním lékařem za individuálně stanovený poplatek. Sněmovna tuto novelu schválila v červenci 2022 a přesunula v ní správu evidence psů na Komoru veterinárních lékařů ČR, která má registr vybudovat a spravovat. Sice se celý proces posunul do další fáze, ale výsledkem je, že ani dva roky po zavedení povinného čipování psů není dosaženo kýženého výsledku. A tím je dokázat identifikovat zatoulané psy jednoduše a spolehlivě. 

Centrální evidence psů 

Cílem centrální evidence má být sjednocení údajů z různých registrů v jeden a zjednodušit tak vyhledání čísla čipu. Otázkou ale zůstává, zda tento záměr dojde naplnění. Novela veterinárního zákona, která upravuje registraci čipu do Centrální evidence psů sice byla schválena, ale uvedení do provozu je závislé na tom, jak rychle bude databáze vybudována uvedena do provozu. Odhady hovoří o roku 2023. Majitelé psů tak musí spoléhat především sami na sebe a vybrat si vhodný registr, který pokryje jejich potřeby v případě ztráty psa. Ideálně takový, který není pouze národní, ale mezinárodní. Se společným evropským prostorem mnoho majitelů psů cestuje přes hranice a v případě ztráty psa pak řeší zbytečné problémy. 

Čipování psů v roce 2023

I přesto, že Centrální evidence psů nebyla k 1.1. 2022 spuštěna, majitelům nadále zůstává povinnost každého chovaného psa na území ČR označit mikročipem. U starších psů je dokonce podmíněná platnost očkování proti vzteklině tím, že je pes označen mikročipem. V praxi to znamená to, že pokud není pes čipovaný, zároveň mu neplatí očkování proti vzteklině a při kontrole se tak jeho majitel vystavuje zbytečným problémům a správnímu řízení s až padesáti tisícovou sankcí. Hledáte-li informace z okruhu „čipování psů cena“ najdete je v našem článku zde.

Existuje alternativa čipování?

Bohužel neexistuje. Mikročip je povinný a žádná alternativa k němu není. Nevýhodou mikročipu je, že v případě nálezu psa je nutný speciální skener, kterým disponuje policie, útulky, veterináři a někteří chovatelé. Zpravidla je tak nutná cesta zatoulaného psa přes některou z výše uvedených možností. Pes je tak vystaven zbytečnému stresu a mnohdy končí v útulku na dobu, než je jeho číslo mikročipu dohledáno v registru. Vhodnou alternativou je doplnění obojku o identifikační údaje a kontakty na majitele. V dnešní době mnoho lidí řeší soukromí a snadnost zneužití informací a nechce, aby jejich pes jen tak běhal s vystavenými citlivými údaji na obojku. Chytrá psí známka na obojek ScanMy.Name vaše údaje díky čipu uschová v sobě a zároveň dokáže okamžitě identifikovat nalezené zvíře. Stačí pouze přiložit telefon na známku, ve které je ukrytý NFC mikročip. Po jeho načtení je zobrazen profil zvířete a jedním klikem je možné se spojit s jeho majitelem. Není potřeba vlastnit žádný speciální skener, nálezce si vystačí s chytrým telefonem. Není nutné psa někam přemisťovat, vozit ho do útulku či k veterináři. Jednoduchá, bezpečná a hlavně rychlá identifikace, navíc s mezinárodním přesahem. Registr ScanMy.Name je mezinárodní a funguje bez hranic. Ochraňte svého psa a ulehčete mu cestu domů pomocí chytré známky na obojek.